הצעת מחיר לכתיבה אקדמית

להגשת בקשה להצעת מחיר אנא ענו על השאלות המופיעות מטה ושלחו לאימייל p123@012.net.il

1)     לאיזה מוסד אקדמי העבודה מיועדת?

2)     מהו סוג העבודה (תרגיל, רפראט, פרה סמינריון, סמינריון, תזה, דוקטורט, אחר)?

3)     מהו תחום העבודה (לדוגמא: סוציולוגיה, תקשורת, מנהל עסקים…)?

4)     האם העבודה היא עיונית (תיאורטית) / מחקרית כמותית / מחקרית איכותנית?

5)     לאיזה קורס העבודה מיועדת? נא לצרף סילבוס של הקורס במידה ויש.

6)     מהו נושא העבודה? או לתת רשימת נושאים לבחירה או לבקש עזרה בבחירת הנושא.

7)     מהי שאלת המחקר?   או לבקש עזרה בבחירת שאלת המחקר.

8)     מהו הקף עבודה (מספר עמודים)?

9)    מקורות ביבליוגרפים:

         על כמה מקורות ביבליוגרפים אמורה סקירת הספרות להתבסס?

         מתוכם כמה באנגלית? כמה בעברית?

         אם יש ברשותך מקורות רלוונטיים, אנא צרף

10)  לו"ז להגשה