הצעת מחיר לכתיבת סקירת הספרות

להגשת בקשה להצעת מחיר אנא ענו על השאלות המופיעות מטה ושלחו לאימייל p123@012.net.il

1)     לאיזה מוסד אקדמי העבודה מיועדת?

2)     מהו סוג העבודה (רפראט, פרה סמינריון, סמינריון, תזה, דוקטורט, אחר)?

3)     מהו תחום העבודה (לדוגמא: סוציולוגיה, תקשורת, מנהל עסקים…)?

4)     לאיזה קורס העבודה מיועדת? נא לצרף סילבוס של הקורס במידה ויש.

5)     מהו נושא העבודה?

6)     מהי שאלת המחקר?

7)      מהו הקף סקירת הספרות (מספר עמודים)?

8)     מקורות ביבליוגרפים:

         על כמה מקורות ביבליוגרפים אמורה סקירת הספרות להתבסס?

         מתוכם כמה באנגלית? כמה בעברית?

         אם יש ברשותך מקורות רלוונטיים, אנא צרף

9) לו"ז להגשה