הצעת מחיר לעיבוד, ניתוח נתונים וכתיבת פרק ממצאים (מחקר אמפירי)

להגשת בקשה להצעת מחיר אנא ענו על השאלות המופיעות מטה ושלחו לאימייל p123@012.net.il

1)     לאיזה מוסד אקדמי העבודה מיועדת?

2)     מהו סוג העבודה (תרגיל, סמינריון, תזה, דוקטורט, אחר)?

3)     מהו תחום העבודה (לדוגמא: סוציולוגיה, תקשורת, מנהל עסקים…)?

4)     מהם משתני המחקר?

5)     מהן השערות המחקר?

6)     מהו גודל המדגם (כמות שאלונים)?

7)     האם יש צורך לבדיקות סטטיסטיות מעבר להשערות המחקר?

8)     נא לצרף את כלי המחקר (שאלון).

9)     אם קיים קובץ נתונים (שאלונים מקודדים), נא לצרף.

10)  אם קיים פרק ממצאים לדוגמא, נא לצרף.

11)     לו"ז להגשה.