הצעת מחיר למחקר איכותני

להגשת בקשה להצעת מחיר אנא ענו על השאלות המופיעות מטה ושלחו לאימייל p123@012.net.il

1)    לאיזה מוסד אקדמי העבודה מיועדת?

2)    מהו סוג העבודה (תרגיל, סמינריון, תזה, דוקטורט, אחר)?

3)    מהו תחום העבודה (לדוגמא: סוציולוגיה, תקשורת, מנהל עסקים…)?

4)    מהם משתני המחקר?

5)    מהן השערות המחקר?

6)    לאיזה קורס העבודה מיועדת? נא לצרף סילבוס של הקורס במידה ויש.

7)    מהו נושא העבודה?

8)    מהי שאלת המחקר?

9)    מה מספר הראיונות / תצפיות?

10) נא לצרף ראיון / תצפית (ראיונות שבעל פה חייבים להיות מוקלדים לקבצי הטקסט)

11)  מה הקריטריונים לניתוח?

12)  לו"ז להגשה