הצעת מחיר לכתיבת פרק דיון, סיכום והמלצות

להגשת בקשה להצעת מחיר אנא ענו על השאלות המופיעות מטה ושלחו לאימייל p123@012.net.il

1)     לאיזה מוסד אקדמי העבודה מיועדת?

2)     מהו סוג העבודה (סמינריון, תזה, דוקטורט, אחר)?

3)     מהו תחום העבודה (לדוגמא: סוציולוגיה, תקשורת, מנהל עסקים…)?

4)     לאיזה קורס העבודה מיועדת? נא לצרף סילבוס של הקורס במידה ויש.

5)     מהו נושא העבודה?

6)     מהי שאלת המחקר?

7)     מהו הקף של פרק דיון, סיכום והמלצות (מספר עמודים)?

8)     נא לצרף קבצי סקירת ספרות ופרק ממצאים.

9)     לו"ז להגשה