עבודות לדוגמא

תחום נושא סוג שנה מוסד תקציר עמודים מקורות
מימון השפעת האנליסטים על שוק ההון פרויקט גמר 1   העבודה בוחנת את דיוקן של המלצות האנליסטים, השפעתן על שוק ההון
בכלל והתנהגותה של מניה ספציפית בפרט
27 50 + 6 אינטרנט
מינהל עסקים הפרטה בראי המוסר ועסקים: ניתוח מקרה של המערכת הבנקאית בישראל עבודה סמינריונית כמותית 2 אונ' תל אביב העבודה מתמקדת בשאלות האתיות של ההפרטת חברות והשפעתה על הסביבה
והציבור.
26 20
כלכלה יישום מודל CAPM בחברות הנסחרות בישראל: היבטים תיאורטיים ואמפיריים עבודה סמינריונית כמותית 1 האונ' הפתוחה מחקר אמפירי הבחן את ההשערה, כי CAPM יכול להסביר את תוחלת התשואה
הצפויה של השקעה, דהיינו פרמיית הסיכון של מדד ת"א 100, יכולה לתת מידע על
תוחלת התשואה הצפויה של מניות ישראליות (מניות החברות הנסחרות בתל אביב 25
23 13
פסיכולוגיה מה קורה במוח בזמן למידה? עבודת קורס 1 אונ' בר אילן העבודה עוסקת בהיבטים פסיכופיזיולוגיים של תהליך הלמידה 7 19
פילוסופיה בעיית הדטרמיניזם והחופש עבודה סמינריונית 1 אונ' בר אילן העבודה דנה בניסיונו של לייבניץ להסביר את מושג הבחירה החופשית ואת
היחס בין המושג הזה לבין חוק הסיבתיות. הרעיונות שהעלה לייבניץ בנוגע לרצון
האנושי ולחופש הבחירה נבחנים מתוך המערכת הפילוסופית שפיתחS- שיטת המונאדות
27 14
חינוך ניהול בית ספר עתידי עבודה סמינריונית עיונית 1 מכללת בית ברל העבודה ממקד את הדיון בהיבט הטכנולוגיה המתקדמת בחינוך העתידי מתוך
הנחה כי מערכות המחשוב והתקשוב יש בהן עוצמה רבה מאד לרכז סביבן שינויים מהותיים
במרכיבים אחרים ומשיקים של החינוך העתידי
20 20
תקשורת דימוי נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בישראל, בין שנות
ה-90 לשנות ה-2000
עבודה סמינריונית 1 האונ' הפתוחה העבודה עוסקת בבדיקת ייצוגי נשים בפרסומת ותנסה לזהות מגמות של
שינויים כתוצאה מן הרעיונות הפמיניסטיים שהטיפו לשוויון בין הגברים והנשים,
רעיונות שהולכים ומופנמים על ידי פרטים רבים באוכלוסייה
30 23
משפטים רישוי אנטנות סלולריות בישראל רפרט 1 האונ' הפתוחה העבודה עוסקת בחקיקה בנושא התקנת האנטנות הסלולריות בישראל ואכיפתה 22 16 + 3 פסקי דין
חינוך שיטות מחקר בהוראת המדעים והמתמטיקה – תרגיל 3 תרגיל בית 1 אוני' תל אביב הכרות עם מחקר SITES, הכרות עם כלי המחקר השונים במחקר SITES, ניסוח שאלות מחקר איכותיות    
חינוך שיטות מחקר בהוראת המדעים והמתמטיקה – תרגיל 4 תרגיל בית 1 אוני' תל אביב ניתוח ועיבוד נתונים איכותיים וכתיבת תיאור נרטיבי    
חינוך שיטות מחקר בהוראת המדעים והמתמטיקה – תרגיל 5 תרגיל בית 1 אוני' תל אביב חזרה על המאפיינים השונים של שיטות המחקר שנלמדו בקורס, השוואה בין
שיטות המחקר השונות שנלמדו בקורס
   
מדעי המדינה פוליטיקה ישראלית – המגזר החרדי עבודת קורס 1 אוני' תל אביב העבודה דנה בגורמים שאפשרו למפלגת "יהדות התורה" לשמר
ולהגדיל באיטיות, את כוחה, מבחירות 1996 וכלה בבחירות בשנת 2006
10 9
מדעי המדינה האקטיביזם השיפוטי – התיקון לחוק האזרחות 2006 עבודת קורס 1 אוני' תל אביב העבודה דנה בהשפעת התיקון לחוק האזרחות על ישראל כמדינה דמוקרטית
יהודית
11 8
ניהול השפעת סגנון הניהול, ערכי המוסר על האקלים הארגוני בבנק הפועלים עבודה סמינריונית כמותית 1 אוני' תל אביב מחקר אמפירי הבא להוסיף ידע מחקרי בנושא הקשר בין סגנון ניהול,
ערכי מוסר ואקלים ארגוני ומנסה לענות על השאלה: האם קיים קשר בין סגנון הניהול,
ערכי המוסר על האקלים הארגוני בבנק הפועלים ?
27 20