הצעת מחיר

אפשר להגיש בקשה להצעת מחיר באמצעות שליחת מייל לכתובת p123@012.net.il

אנא מלאו כמה שיותר פרטים רלוונטיים ומדוייקים אודות העבודה הנדרשת.

- הצעת מחיר לכתיבה אקדמית
- הצעת מחיר לבניית הצעת מחקר
- הצעת מחיר לכתיבת סקירת ספרות
- הצעת מחיר לעיבוד, ניתוח נתונים וכתיבת פרק ממצאים (מחקר אמפירי)
- הצעת מחיר למחקר איכותני
- הצעת מחיר לכתיבת פרק דיון, סיכום והמלצות